Okul Gıdası Onayı 2026’ya Ertelendi

Bu yazıyı paylaş:
Okul Gıdası Onayı Erteleme 2023 (2023/34)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 28 Eylül 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan tebliğ gereğince, “Okul Gıdası Onayı” 3 yıl ertelendi. Yeni yayınlanan “Okul Gıdası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2023/34)“, bazı maddelerin geçerlilik tarihini 14 Eylül 2026 olarak belirliyor.

Okul Gıdası Tebliğinde Değişiklik

2023/34 no.lu yeni tebliğ ile, Okul Gıdası Hakkında Tebliğ’e aşağıdaki madde ilave ediliyor:

MADDE 1- 22/10/2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23)’in geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “11/9/2023” ibaresi “14/9/2026” olarak değiştirilmiştir.

Okul Gıdasının Geçmişi

Birçok kez değişikliğe ve ertelemye uğrayan okul gıdası mevzuatı ile ilgili geçmiş bilgilere aşağıdaki yazılaradan ulaşabilirsiniz:

Kaynaklar

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın