Okul Gıdası Onayı Nasıl Alınır?

Bu yazıyı paylaş:
Okul Gıdası Onayı Nasıl Alınır

22 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan “Okul Gıdası Hakkında Tebliğ”e göre, okul kantinlerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan okul gıdası onayı alınacak. Uygulama, 6 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Okul gıdası onayı olmayan ürünlerde “okul gıdası logosu” kullanılamayacak ve okul kantinlerinde satılamayacak. Okul gıdası onayı ile ilgili detaylar aşağıdadır.

Okul Gıdası Onayı Nasıl Alınır?

Okul kantinlerinde satılmak üzere hazır ambalajlı gıda üreten gıda işletmecisi, aşağıdaki belgelerle Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne müracaat eder:

  • Başvuru dilekçesi
  • Taahhütname
  • İşletme Kayıt veya Onay Belgesi
  • Ürün adı ve markanın yer aldığı orijinal etiket örneği
  • Enerji ve besin öğelerine ait analiz raporu
  • Ürünün ambalajına ait (ambalaj üreticisinin) İşletme Kayıt Belgesi

Başvuruda bulunan gıda işletmesine il müdürlüğü tarafından yerinde denetim yapılır. İşletmenin asgari teknik ve hijyenik şartlarının uygun bulunması durumunda başvuru dosyası incelemeye alınır.

Uygun olması durumunda, il müdürlüğü, okul gıdası logosu kullanılacak ürünleri gıda işletmecisine bildirir. Bakanlık, onay almış ürünleri internet sitesinde yayınlar. Bu sayfadan incelenebilir: https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/2054/okul_gidasi

Belgelerde eksiklik veya hata durumunda, il müdürlüğü gıda işletmecisine 15 gün içinde yazı ile bildirir.

Okul gıdası ile ilgili şartlar için bakınız: https://www.gursahakman.com/okul-gidasi-sartlari-2021/

Aşağıda, başvuru dilekçesi ve taahhütname örneğini görebilirsiniz. Bahsi geçen tebliğin ek bölümünde yer almaktadır.

Başvuru Dilekçesi Örneği

Başvuru dilekçesi örneği, bahsi geçen tebliğin “Ek-3” bölümünde verilmiştir. Aşağıdaki gibidir:

….. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’ne,

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23) kapsamında üreteceğim aşağıda adı ve markası belirtilen ürünler için okul gıdası başvurusu ile ilgili bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. [tarih]

[Gerçek veya tüzel kişi, kaşe, imza]

-Ürün Listesi

Taahhütname Örneği

Taahhütname örneği, bahsi geçen tebliğin “Ek-4” bölümünde verilmiştir. Aşağıdaki gibidir:

….. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’ne,

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23) ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve okul gıdası kriterlerine uygun üretim yapacağımı taahhüt ederim.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. [tarih]

[Gerçek veya tüzel kişi, kaşe, imza]

Tüm detaylar için aşağıda bağlantısı verilen Okul Gıdası Hakkında Tebliğ’i inceleyiniz.

Kaynaklar

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın