Gıdalarda Pestisit Kalıntısı Raporu Yayınlandı | EFSA 2023

Gıdalarda Pestisit Kalıntısı Raporu EFSA

EFSA (European Food Safety Authority) Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, 26 Nisan 2023 tarihinde, gıda ürünlerinde pestisit kalıntısı analiz sonuçlarını içeren raporunu yayınladı. Gıdalarda pestisit kalıntısı raporu, 2021 yılında Avrupa’da satılan 13845 adet örnek üzerinden bir değerlendirme sunuyor. Bu çalışma her 3 yılda bir yapılıyor.

Okumaya devam et “Gıdalarda Pestisit Kalıntısı Raporu Yayınlandı | EFSA 2023”

Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Yönetmeliği | 2023

Sağlık Beyanı Gıda ve Takviye Edici Gıdalar

“Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik”, 20 Nisan 2023 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Sağlık beyanı konusu, daha önce 2017 yılında yayınlanmış olan Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği’nde yer alıyordu. Sağlık beyanları ayrılarak beslenme beyanlarından ayrı bir yönetmelik haline getirildi.

Okumaya devam et “Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Yönetmeliği | 2023”

Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği Yenilendi | 2023

Beslenme Beyanları Yönetmeliği 2023

Beslenme Beyanları Yönetmeliği, 20 Nisan 2023 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Beslenme beyanı konusu, daha önce 2017 yılında yayınlanmış olan Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği’nde yer alıyordu. Sağlık beyanları ayrılarak beslenme beyanları ile ayrı yönetmelik haline getirildi. Beslenme beyanı bildiriminde, içerik olarak önceki yönetmeliğe göre bir fark bulunmuyor.

Okumaya devam et “Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği Yenilendi | 2023”

Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği’nde Değişiklik | 2023

Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği Değişiklik 2023

Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği‘nde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ yürürlüğe girdi (2023/23). Buna göre 17.09.2017 tarih ve 2017/26 no.lu Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği aşağıda özeti verilen değişikliklerle güncellenmiş oldu. Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanlığı yürütmektedir.

Okumaya devam et “Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği’nde Değişiklik | 2023”

Gıdalarda Arsenik Miktarı ve Yasal Limitler | Avrupa Birliği

Gıdalarda Arsenik Miktarı ve Yasal Limitler

Avrupa Birliği Komisyonunun 6 Mart 2023 tarihinde yayınladığı regülasyon ile, bazı gıdalarda Arsenik için limitler belirlendi. Gıdalarda arsenik miktarı için limitler, (EU) 2023/465 sayılı regülasyon ile yürürlüğe girdi. 2015 yılında pirinç ve pirinç ürünlerinde arsenik limitleri regülasyona girmişti. Bu yeni düzenleme ile bebek mamaları, devam formülleri, meyve suları gibi ürünlerde de arsenik için yasal sınır yer aldı.

Okumaya devam et “Gıdalarda Arsenik Miktarı ve Yasal Limitler | Avrupa Birliği”