Gıdada Taklit ve Tağşiş Cezaları İçin Yeni Yönetmelik

Bu yazıyı paylaş:
Gıda Taklit Tağşiş Cezası Yönetmelik

Gıda ve yemde, taklit ve tağşiş cezaları konusu, 04.11.2020 tarihli kanun değişikliği ile 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”nda yer almıştı. (Bakınız: 5996 Sayılı Kanunda Gıda Sahteciliği Cezası). 16.04.2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yönetmelik (Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik), bu kanuna atıf yaparak, gıda sahteciliği, taklit ve tağşişe yönelik cezai yaptırımların usül ve esaslarını belirliyor.

Taklit Tağşiş İdari Para Cezasının Hesaplanması

Gıdada taklit tağşiş para cezası 2021: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliğin 5. maddesine göre, taklit tağşiş yapan firmalara verilecek para cezası aşağıdaki gibidir: (Üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri)

 • İlk ihlalde:
  • 54.555 TL’den az, 545.550 TL’den fazla olmamak kaydıyla, firmanın yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası
 • Fiili 3 yıl içerisinde 1. kez tekrarlaması durumunda:
  • Yukarıdaki miktarın iki katı (109.110 TL’den az, 1.091.100 TL’den fazla olmamak kaydıyla, firmanın yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası)
 • Fiili 3 yıl içerisinde 2. kez tekrarlaması durumunda:
  • Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. (Cezalar için yukarıda adı geçen kanuna bakınız.)

Gayri Safi Gelirin Belirlenmesi

Gayri safi gelir, aşağıda belirtilen usulde belirlenir:

 1. Bilanço esasına göre defter tutanlar için;
  • İşletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosu hesaplarından, (4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yapılan düzenlemelerle belirlenen) “60. Brüt Satışlar” hesap grubundaki hesaplara kaydedilmesi gereken tutarlardan “61. Satış İndirimleri” hesap grubundaki hesaplara kaydedilmesi gereken tutarların düşülmesi sonucu kalan tutarı ifade eder.
 2. İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ile basit usule tabi mükellefler için;
  • Dönem içinde elde edilen hasılat ve diğer gelir kalemlerinin toplamıdır.
 3. Serbest meslek kazanç defteri tutanlar için;
  • Yıl içinde elde edilen gayrisafi hasılat toplamıdır.
 4. İş ortaklığı ve adi ortaklıklar için;
  • Ortaklığın iş ve işlemleri için hazırlanan finansal tablolarda yer alan ve faaliyet alanına göre bu maddede belirtilen tutar veya tutarlar toplamıdır.

Kaynaklar

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın