5996 Sayılı Kanunda Gıda Sahteciliği Cezası

Bu yazıyı paylaş:
Gıda Kanunu Ceza

4 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7255 no.lu “Gıda, Tarım Ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun” ile, 5996 sayılı kanunda yer alan Gıda sahteciliği, taklit ve tağşiş konularına yönelik cezai yaptırımlar belirlendi. Para cezası, meslekten men ve insan sağlığını tehdit eden durumlar için hapis cezası uygulanacak. Detaylar aşağıdadır.

Kanun teklifi, 6 Haziran 2020 tarihinde meclis gündemine alınmıştı. Buradan Kanun Teklifi detaylarını görebilirsiniz.

İnsan Sağlığını Riske Atanlara Hapis Cezası

5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”da değiştirilen 40 (a) maddesi uyarınca:

40 (a) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilir. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine;

 • 1 yıldan 5 yıla kadar hapis
 • 1000 günden 5000 güne kadar adli para cezası
 • 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda, 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men

Taklit Tağşiş İçin Cezai Yaptırımlar

Kanunun 24 (4). maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez.”

5996 sayılı kanuna eklenen 40 (l) maddesi uyarınca:

 • Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemlere el konulur. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır.
 • Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler, işletmecisi tarafından Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir.

Para cezası

Üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine;

 • 50 bin TL’den az, 500 bin TL’den fazla olmamak koşulu ile;
  • fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin %1’i oranında idari para cezası verilir.
 • Fiilin 3 yıl içinde birinci kez tekrarlanması durumunda;
  • Yukarıda belirtilen idari para cezalarının alt ve üst sınırları bir katı artırılarak uygulanır.
 • Fiilin 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanması durumunda;
  • 1000 günden 3000 güne kadar adli para cezası
  • 5 yıldan 10 yıla kadar bu sektördeki faaliyetinden men
  • 200 bin TL’den az, 2 milyon TL’den fazla olmamak koşulu ile gayri safi gelirlerinin %1’i oranında idari para cezası

Kaynaklar

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın