Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliğinde Değişiklik

Bu yazıyı paylaş:
Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği’nde (Tebliğ No: 2019/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/28), 2 Kasım 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Buna göre aşağıdaki değişiklikler gerçekleşti.

Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliğinde Değişiklikler Nelerdir?

Tebliğin Ek-1’ine (Tüketime Hazır Bebek Formüllerinin Bileşim Gereklilikleri) “2.3.2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir:

2.3.3. Grup C protein ile ilgili gereklilikler

2.3.3.1. Protein içeriği:

En azEn çok
1,9 g/100 kcal (0,45 g/100 kJ)2,8 g/100 kcal (0,67 g/100 kJ)

2.3.3.2. Protein kaynağı

En az % 80 protein içeren, %100 tatlı peynir altı suyu proteini konsantresinden oluşan, inek sütünden elde edilen peynir altı suyu proteini.

2.3.3.3. Proteinin işlenmesi

Kaynak materyal hidratlanır ve ısıtılır. Hidrolizden önce, 50 ila 65 °C’de pH 6,5 ila 7,5’e ayarlanır. Hidroliz, serin endopeptidaz ve metalloproteazdan oluşan bir enzim karışımı kullanılarak gerçekleştirilir. Gıda enzimleri, üretim işlemi sırasındaki ısıl işlem basamağında (110 ila 140 °C’de 2 ila 10 saniye) inaktive edilir.

2.3.3.4. Esansiyel ve yarı esansiyel amino asitler ve L-karnitin

Eşit enerji değeri için, protein hidrolizatlarından üretilmiş bebek formülü, en az Ek-3 Bölüm A’da belirtilen referans proteinin içerdiği her bir esansiyel ve yarı esansiyel amino asitin kullanılabilir miktarını içermelidir. Ancak eşit enerji değeri hesaplanırken; metionin/sistein oranı 2’den büyük değilse, metionin ve sistein konsantrasyonu; tirozin/fenilalanin oranı 2’den büyük değilse, fenilalanin ve tirozin konsantrasyonu birlikte ilave edilerek hesaplanabilir. Metionin/sistein oranı ve tirozin/fenilalanin oranı, ürünün bebekler için uygunluğunun bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre gösterilmesi halinde 2’den büyük olabilir.

L- karnitin içeriği en az 1,2 mg/100 kcal (0,3 mg/100 kJ) olmalıdır.”

Diğer Değişiklikler

Tebliğin Ek-2, (Tüketime Hazır Devam Formüllerinin Bileşim Gereklilikleri) bölümünde de benzer değişiklikler yer almaktadır.

Yürürlük Tarihi

Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. (02.11.2023)

Kaynaklar

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın