Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği’nde Değişiklik | 2023

Bu yazıyı paylaş:
Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği Değişiklik 2023

Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği‘nde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ yürürlüğe girdi (2023/23). Buna göre 17.09.2017 tarih ve 2017/26 no.lu Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği aşağıda özeti verilen değişikliklerle güncellenmiş oldu. Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanlığı yürütmektedir.

Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği 2023 Değişiklikler

Aşağıdaki maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 • “Tanımlar” bölümünden aşağıdaki tanım çıkarıldı: (Madde 4 (ç) bendi)
  • Zeytinyağı Komisyonu: Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonunun oluşturduğu, Katı ve Sıvı Yağlar Alt Komisyonunun, Zeytinyağı Çalışma Grubunu ifade eder.”
 • Aşağıdaki madde çıkarıldı: (6. madde)
  • MADDE 6 – (1) Yurt içinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullarına göre sterol kompozisyonu ile ultraviyole ışığında özgül soğurma kriterlerinde oluşabilecek değişiklikler Zeytinyağı Komisyonu tarafından belirlenir. Özel hükümler ithalatta uygulanmaz.

Aşağıdaki değişiklikler belirtilmiştir.

 • 5. maddenin (c) fıkrası aşağıdaki gibi düzenlendi:
  • “natürel sızma, natürel birinci, rafine ve riviera zeytinyağı ile ham pirina, rafine pirina ve pirina yağındaki”
 • 14. maddenin (f) bendinde, küçük düzeltmeler, zeytinyağı etiketi duyusal özellikler;
  • ESKİ: Tat ve/veya kokuya ilişkin duyusal özellikler sadece natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağı için, 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ No:2014/53)’nin duyusal özelliklere ilişkin 11 no’lu ekinin 4 üncü maddesinde yer alan ifadeler, aynı ekte yer alan metoda göre değerlendirilmiş olması koşuluyla kullanılır.
  • YENİ: Etikette tat ve/veya kokuya ilişkin duyusal özellikler sadece natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağı için kullanılır. Bu amaçla, sadece bu Tebliğin Ek-2’sinin ikinci bölümünde yer alan duyusal özelliklere ilişkin ifadeler; 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2014/53)’nin duyusal özelliklere ilişkin Ek-11’inde yer alan metoda göre değerlendirilmiş olması koşuluyla kullanılır.”

Aşağıdaki madde eklenmiştir:

“Uyum zorunluluğu. GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce piyasaya arz edilen ve tavsiye edilen tüketim tarihi 31/12/2024 tarihine kadar olan rafine ve riviera zeytinyağlarından, Delta-7-Stigmastenol değeri %0,5 ile %0,8 aralığında olanlar, diğer tüm parametrelerin bu Tebliğde yer alan değerlere uygun olması koşulu ile raf ömrü boyunca piyasada kalmaya devam edebilir.”

EK 1 ve EK 2 Bölümünde Düzenleme

 • EK-1 Zeytinyağı Özellikleri
  • Tablo 1 – Kalite Kriterleri
  • Tablo 2 – Saflık Kriterleri
 • EK-2
  • 1. Duyusal Kalite Kriterleri
  • 2. Etiketleme Amacıyla Kullanılabilecek Duyusal Özelliklerin Tanımları
  • Algı yoğunluğuna göre terimlerin listesi
 • EK-3
  • 1) Natürel Sızma ve Natürel Birinci Zeytinyağları için Kampesterol Karar Ağacı
  • 2) Delta-7-Stigmastenol Karar Ağacı
   • a) Natürel Sızma ve Natürel Birinci Zeytinyağları
   • b) Ham pirina yağı, rafine pirina yağı ve pirina yağı
   • c) Rafine Zeytinyağı ve Riviera Zeytinyağı [YENİ]
   • d) Ham Zeytinyağı [YENİ]

NOT: 3 Mayıs 2023 tarihli tebliğ ile çeşitli düzeltmeler yapıldı:

 • Ek-1’in Tablo 2’sinin Lignoserik asit (C24:0) satırında yer alan “≤ 0,03” ibaresi “≤ 0,2” şeklinde değiştiridi.
 • Tabloda 9. Mumsu Maddeler (mg/kg) satırının riviera zeytinyağı sütununda yer alan “(C40+C42+C44+C46) > 350” ibaresi “(C40+C42+C44+C46) ≤ 350 şeklinde değiştiridi.
 • Pirina yağı sütununda yer alan “(C40+C42+C44+C46) ≤ 350” ibaresi “(C40+C42+C44+C46) >350” şeklinde değiştirildi.

Kaynaklar

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın