Şeker Tebliği Yenilendi | 2022

Bu yazıyı paylaş:
Şeker Tebliği 2022

Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2022/10), 20 Ağustos 2022 tarihinde yenilendi. Bu yeni tebliğ, 2006 yılında yayınlanmış olan şeker tebliğini geçersiz kılıyor. Temelde çok fazla fark olmamakla beraber, tanımlar ve etiketleme ile ilgilii değişiklikleri aşağıda bulabilirsiniz.

Şeker Tebliği 2022 Değişiklikler

TANIMLAR

 • Rafine Şeker” tanımı yerine “Ekstra Beyaz Şeker” tanımı kullanıldı. (Ekstra beyaz şeker: Polarizasyon, invert şeker içeriği ve kurutma kaybı değerleri bakımından beyaz şekerle aynı karakteristik özellikleri taşıyan ve toplam puanı en fazla 8 olan üründür.)

ETİKETLEME

 • [YENİ] Şu ürünlerin adlandırmalarında, ürün adlarını takiben parantez içinde elde edildikleri kaynak yazılır:
  • Dekstroz, dekstroz monohidrat, susuz dekstroz
  • Fruktoz
  • Glukoz şurubu veya glukoz-fruktoz şurubu
  • Kurutulmuş glukoz şurubu
 • Bu ürünlerin bir gıdanın bileşiminde bileşen olarak kullanılmaları halinde de aynı durum geçerlidir.
  • Örneğin; glukoz şurubu (mısır)

Yeni Şeker Tebliğinin Yürürlük Tarihi

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2024 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Bu Tebliğ ile, 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2006/40) yürürlükten kaldırılmıştır.

Avrupa Birliği ile Uyum

Şeker tebliği, Avrupa Birliği komisyonu tarafından yayınlanan 2001/111/EC no.lu “İnsani Tüketim Amaçlı Şekerler” direktifi ile uyumludur. Avrupa Birliği Gıda Mevzuatı bağlantısı aşağıda verilmiştir.

Kaynaklar

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın