İstihdamı Zorunlu Personel – Gıda İşletmeleri İçin

Bu yazıyı paylaş:
İstihdamı Zorunlu Personel Gıda İşletmeleri İçin

5996 sayılı Gıda ve Yem kanunu gereğince, gıda işletmelerinde, işletmelerin konusu ile ilgili lisans eğitimi almış personel çalıştılıması zorunludur. Gıda ve yem işletmelerinde “İstihdamı Zorunlu Personel” İZP veya “Çalıştırılması Zorunlu Personel” ile ilgili detaylardan aşağıda bahsedeceğiz.

İstihdamı Zorunlu Personel Kanunda Yeri

5966 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”nun 22.maddesinin 7. bendi şunu ifade eder:

Madde 22. (7) “Ek-1’de belirlenen gıda ve yem işletmeleri, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorundadır. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre, Ek-1’de Bakanlıkça değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler Bakanlıkça çıkarılacak bir tebliğ ile ilan edilir. “

Ayrıca, “Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” Madde 10’da da “çalıştırılması zorunlu personel” ile ilgili gereklilikler yer alır. İşletme Kayıt Belgesi almak için (30 BG veya 10’dan fazla personel) çalıştırılması zorunlu personel bilgileri başvuruda bildirilir.

Sık Sorulan Sorular

İstihdamı Zorunlu Personel belgesi nasıl alınır?

Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensubu, bağlı olduğu meslek odasından ilgili işletmede çalıştığına dair belge alacaktır. Meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme aranacaktır. Kamu kurumlarında çalışanlarda bu belge yerine kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.

Kendi işletmemde İZP olarak çalışabilir miyim?

Gıda işletmecisi, üretimin nevine uygun en az lisans düzeyinde eğitim almış ise kendi işletmesinde zorunlu personel olarak çalışabilir.

İstihdamı Zorunlu Personel birden fazla yerde çalışablir mi?

Gıda işletmesinde çalışan zorunlu personel, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışamaz.

İstihdamı Zorunlu Personel maaşı ne kadar?

Meslek odaları bununla ilgili her yıl alt sınır yayınlar.

İstihdamı Zorunlu Personel Listesi

5996 sayılı kanunda yer alan işletmeler ve bulundurulması gereken personel nitelikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (*) yıldız işaretini dikkate alarak inceleyiniz.

(*) 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri

İşletmelerMeslek Ünvanları
Alkollü içkiler üreten iş yerleriGıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu, biyomühendis
Alkolsüz içecek üreten iş yerleri (*)Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu
Baharat, kuruyemiş, cips, çerez üreten işyerleri (*)Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu, biyomühendis
Bal, polen, arı sütü, temel petek üreten iş yerleri (*)Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat mühendisi (gıda ve zootekni), gıda teknoloğu, kimyager, biyolog
Ekmek ve unlu mamuller üreten iş yerleri (*)Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu
Et ve et ürünleri işleyen iş yerleri (kasaplar hariç)  Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), gıda teknoloğu
Fonksiyonel gıdalar üreten iş yerleri Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, veteriner hekim 
Gıda amaçlı aromatik yağlar, bitki ekstraktları üreten iş yerleri Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu
Gıda ışınlama yapan iş yerleri Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda), kimya mühendisi, kimyager, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, gıda teknoloğu  
Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten iş yerleri (*) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu
Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleriGıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, diyetisten, ev ekonomisi yüksek okulu beslenme bölümü, veteriner hekim, gıda teknoloğu, su ürünleri mühendisi, su bilimleri ve mühendisi 
Kombinalar, kesimhaneler, parçalama ve bağırsak işleme tesisleri  Veteriner hekim
Margarin, bitkisel yağ ve zeytinyağı üreten iş yerleri (*) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu
Maya, fermente ve salamura ürünler üreten iş yerleri (*) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu, biyomühendis
Meyve ve sebze işleyen iş yerleri (*) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi,  kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu, biyolog
Özel beslenme amaçlı gıda üreten iş yerleri   Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager
Siyah çay, bitki ve meyve çayları üreten iş yerleri (*) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu
Su ürünleri işleyen iş yerleri ile balık hâlleri ve toptan balık satışı yapan yerler  Su ürünleri mühendisi, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve su ürünleri), veteriner hekim
Süt ve süt ürünleri işleyen iş yerleri (*) Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda, süt veya zootekni bölümü), gıda teknoloğu
Şeker ve şekerleme ürünleri üreten iş yerleri (*) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu
Takviye edici gıda üreten iş yerleri Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, su bilimleri ve mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi  
Toz karışımlı gıda üreten iş yerleri (*) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu
Un, irmik, bulgur, pirinç, makarna, bisküvi üreten iş yerleri (*) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu
Yumurta işleyen, depolayan veya ambalajlayan işyerleri (*) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi, gıda teknoloğu
Yukarıda sayılan gıda iş kollarının dışında, 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran gıda iş yerleri İşin nevine göre gıda mühendisi, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, ziraat mühendisi, kimyager, kimya mühendisi, gıda teknologu, biyolog, biyomühendis
En az 300 kişi yatak kapasitesine sahip konaklama tesislerinden yerinde yemek üretimi ve servisinin yapıldığı (sadece kahvaltı veren konaklama tesisleri hariç) gıda işletmeleriGıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, diyetisten, ev ekonomisi yüksek okulu beslenme bölümü, veteriner hekim, gıda teknoloğu

Yem işletmelerini de içeren tam liste için buraya bakınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191206-4-1.pdf

Kaynaklar

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın