ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Yayınlandı

Bu yazıyı paylaş:
ISO 22000 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi, 2005 yılındaki versiyonundan beri, herhangi bir değişikliğe uğramamıştı. 2015 yılında, ISO 9001 ile başlayan “Yüksek Seviyeli Yapı” (High Level Structure – HLS) değişikliği, nihayet ISO 22000 için de yürürlüğe girdi.

ISO 22000 Kapsamı

Gıda güvenliği yönetim sistemi, gıda zincirindeki tüm gıda (yem dahil) işletmelerini kapsıyor. İşletmenin büyüklüğünden bağımsız olarak; gıda üreticileri, yem üreticileri, bitki ve hayvan yetiştiricileri, gıda hammaddesi üreticileri, perakendeciler, gıda depolama ve dağıtım kuruluşları, yemek servis işletmeleri, temizlik ve dezenfeksiyon servisleri, gıda paketleme malzemesi üreticileri, bu standardın kapsamındadır.

Yeni versiyon hangi maddeleri içeriyor?

Yüksek seviyeli yapı ile birlikte, birçok ISO standardının ana yapısı benzer hale geldi. ISO 22000 özelinde ise, özellikle “Operasyon” bölümünde gıda güvenliğine yönelik maddeleri barındırıyor. Standart, aşağıdaki ana maddeler üzerine kurulu:

 • 1) Kapsam
 • 2) – (Referans bulunmuyor)
 • 3) Terimler ve Tanımlar
 • 4) Kuruluşun Bağlamı
 • 5) Liderlik
 • 6) Planlama
 • 7) Destek
 • 8) Operasyon
 • 9) Performans Değerlendirme
 • 10) İyileştirme

PUKÖ Döngüsü

PUKÖ döngüsü olarak bilinen “Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al” döngüsü, standardın tamamına yayılmış durumda. (PDCA – Plan, Do, Check, Act) Aşağıdaki şematik gösterimde, bu döngünün maddelerle ilişkisini bulabilirsiniz:

ISO 22000 Plan Do Check Act

Özellikle 8. madde olan “Operasyon” bölümünde, gıda güvenliği sisteminin aşamaları belirtiliyor. Gıda güvenliği ile ilgili bazı maddelerin detayına bakacak olursak:

 • 4.3. Gıda güvenliği yönetim sisteminin kapsamı (İç ve dış hususlar, tarafların beklentileri)
 • 4.4. Gıda güvenliği yönetim sistemi
 • 5.2. Politika (Gıda güvenliği politikası ve iletişimi)
 • 5.3. Organizasyonel roller, sorumluluk ve yetki (Gıda güvenliği ekibi)
 • 6.2. Gıda güvenliği sisteminin hedefleri
 • 8.2. Ön Gereksinim Programları (Ayrıca ISO 22002’ye bakınız)
 • 8.3. İzlenebilirlik
 • 8.4. Acil durumlara hazırlık ve müdahale
 • 8.5. Tehlike Kontrolü (Codex Alimentarius prensipleri ve tehlike analizi detayları bu maddenin altında yer alıyor.)
 • 8.9. Uygunsuzlukların kontrolü (Düzeltici faaliyetler, uygun olmayan ürünün kontrolü, serbest bırakma, geri çağırma)

ISO 22000: 2018 versiyonu geçiş zamanı

ISO 22000 2018 versiyonu, 19 Haziran 2018 tarihinde yayınlandı. Şu anda 2005 versiyonuna sahip işletmeler için 3 yıllık geçiş süresi var. Yani, 19 Haziran 2021 tarihinden sonra belgelendirme yeni versiyon ile olacak. Henüz belgesi bulunmayan ancak almak isteyen işletmeler, 19 Haziran 2018 itibariyle yeni versiyondan belge alacaklar.

ISO standartları ücretli standartlardır. ISO 22000 pdf olarak indirmek için TSE‘nin internet sitesine başvurmak gerekli. Ancak henüz TSE de Türkçe bir çeviri sunmuyor.  (Güncelleme: 02.05.2019 tarihinde TSE Türkçe çeviri yayınladı. Bakınız )

Detaylı Bilgiler için: https://www.iso.org/

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın