Gıdalarda Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı | 2023

Bu yazıyı paylaş:
Gıdalarda Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik

Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik, 13 Haziran 2023 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Bu yönetmelik, 2013 yılında yayınlanmış olan “Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliği” geçersiz kılıyor. Gıdalarda sağlık beyanı denetimi ile ilgili olarak sağlık beyanı kullanımını içeren Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik 20 Nisan 2023 tarihinde yayınlanmıştı.

Bu yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından yayınlanmış olup gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik Hangi Ürünleri Kapsıyor?

Gıdalarda sağlık beyanı denetimi, gıda ve takviye edici gıdaları kapsıyor. Gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı, 20/4/2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik kapsamında kullanılır.

Gıda ve takviye edici gıda dışındaki ürünlerde sağlık beyanı kullanılamaz.

Mevzuata aykırı sağlık beyanı kullanarak tanıtım ve/veya satışı yapılan ürünler ile sağlık beyanı kullanan gerçek veya tüzel kişiler hakkında bu yönetmelik kapsamında işlemler yürütülür.

Sağlık Beyanı Kullanımı ile İlgili Kurallar

İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıdalarda sağlık beyanının kullanımı ile ilgili aşağıdaki kurallar mevcuttur:

 • Ürünlerin tanıtımlarında, ürün bileşiminde bulunan ögelerin ürünü çağrıştıracak şekilde
  • insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu,
  • hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu,
  • koruduğu,
  • tedavi ettiği belirtilemez, ileri sürülemez veya ima edilemez.
 • Ürünlerin tanıtımlarında sağlık beyanını çağrıştıracak görseller kullanılamaz.
 • Ürün tanıtımının elektronik ortamda yapıldığı durumlarda, tanıtımın yapıldığı internet sitesinde ürün sahibinin adı, unvanı ve iletişim bilgilerinin yer alması zorunludur.

Denetime İlişkin Esaslar

 • Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, ürünlerin sağlık beyanıyla tanıtım ve/veya satış faaliyetleri ve tanıtım malzemeleri ile ilgili denetim, inceleme ve soruşturma yapabilir.
 • Kurum, mevzuata aykırı sağlık beyanı kullanılarak yapılan ürün tanıtım ve/veya satış faaliyetlerinin;
  • durdurulması,
  • tanıtım içeriklerinin kaldırılması,
  • internet sitelerine erişimin engellenmesi hususlarında mevzuata aykırı tanıtımın yapıldığı mecraya göre diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.
 • Denetim, inceleme veya soruşturma sonucunda, mevzuat hükümlerine aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım, satış, pazarlama veya reklamını yapanlar hakkında 1262 sayılı Kanunun 18. ve 19. maddeleri gereğince işlem yapılır.

Kaynaklar

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın