Gıda Sahteciliği Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Bu yazıyı paylaş:
Gıda Sahteciliği Risk Değerlendirmesi, Taklit Tağşiş

Daha önceki yazımızda, gıda sahteciliği konusunu, ekonomik olarak bir çıkar sağlamak amacıyla, (gıdanın değerini olduğundan yüksek göstermek veya maliyetini düşürmek gibi) gıdaya yapılan yasa dışı müdahaleler olarak tanımlamıştık. Benzer ifadeler: Hile, Taklit-Tağşiş, Gıda Otantisitesi, Food Fraud, Gıda Hassasiyet Değerlendirmesi, Vulnerability Assessment (VACCP)

Bu yazıda, gıda üreticileri için, gıda sahteciliği risk değerlendirmesinin nasıl yapılabileceğini anlatmaya çalışacağım.

Dünyada Bazı Önemli Gıda Sahteciliği Örnekleri

Gıda sahteciliği aslında yeni bir konu değil, belki de yüzyıllardır var. Hatta bu konuyla ilgili 1820 yılında yazılmış bir kitap da günümüze kadar gelmiş. (Bkz. Kaynaklar)

Bugüne yakın bazı önemli vakalara bakalım. İnternette arattığınızda çok detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz:

 • 2008, Çin, Süt tozuna melamin katılması, bebek ölümleri
 • 2013, Avrupa, At eti skandalı
 • 2013, İngiltere, Manuka balı sahteciliği
 • 2016, Nijerya, Plastik pirinç
 • 2017, Hindistan, Çayda boyar madde
 • 2018, İtalya, Şarap sahteciliği
 • 2018, Pakistan, Baharatta tekstil boyası
 • 2018, Brezilya, Zeytinyağı skandalı

Gıda Güvenliği Standartlarında Gıda Sahteciliği, Taklit-Tağşiş

Gıda Güvenliği Standartları Ne Bekliyor?

Özellikle GFSI onaylı gıda güvenliği standartları, gıda sahteciliği hakkında detaylı maddeler içermektedir. Aşağıda, BRC Gıda Standardı Versiyon 8’den alıntılar bulabilirsiniz. Gıda sahteciliği ile ilgili gereklilikler:

 • Öncelikle, bu konu şirket politikalarında bulunmalı
 • Hammaddelerin gıda sahteciliği ile ilgili geçmiş bilgilerine ve yeni tehditlere ulaşabilecek bilgi kaynakları nelerdir?
 • Risk değerlendirmesi
 • Riskleri azaltma planları
 • Gözden geçirme (Periyodik olarak ve yeni bir risk/vaka ortaya çıktığında)
 • Yönetim gözden geçirme toplantılarında etkinliğinin gözden geçirilmesi

Gıda Sahteciliği Türleri

Gıda sahteciliğini, çeşitli başlıklar altında gruplamak mümkün. Bunlardan en çok görülenler, örneklerle birlikte aşağıda verilmiştir:

 • Seyreltme [Dilution], Değerli bir gıda içerisine, daha az değerli bir benzerini katma. Örnekler; Zeytinyağına ayçiçek yağı, bala glikoz, kaynak suyuna çeşme suyu, antep fıstığına yer fıstığı katma gibi
 • Yer değiştirme [Substitution], Gıda içerisindeki değerli bir içeriği daha az değerli olanla yer değiştirme veya gıdanın tamamını değiştirme. Örnekler; Yoğurtta tereyağını alıp bitkisel yağ kullanma, dana eti yerine farklı et kullanma gibi
 • Gizleme [Concealment], Düşük kaliteli bir ürünü, yüksek kaliteli veya daha çekici gösterecek hileler kullanma. Örneğin, bayat balığı taze göstermek için kimyasal kullanımı.
 • Yasal olmayan maddelerin kullanımı [Unapproved Enhancements], Gıda içine katılması yasak olan maddeleri kullanarak gıdanın özelliklerini değiştirme. Örneğin süt tozuna melamin katılması, baharata boya katılması gibi.
 • Yanlış Etiketleme [Mislabelling], Etiketin ürün içeriğini doğru yansıtmaması. Tarihi geçmiş ürünü yeniden etiketleme, farklı menşei belirtme gibi.
 • Karaborsa Ürün, Çalıntı Ürün [Grey Market, Theft]
 • Kopyalama [Counterfeiting], Bilinen markayı taklit etme, ambalajı kopyalama

– Önemli Not –

Aşağıdaki risk değerlendirme basamakları ve planı örnektir ve her işletme için uygun olmayabilir. Örneğin tek bir hammaddesi olan işletmeler için (sadece süt, sadece meyve gibi) daha basit planlar hazırlanabilir.

Gıda Sahteciliği Risk Değerlendirmesi Basamakları

Gıda sahteciliği risk değerlendirmesinde, genellikle aşağıda basamaklar izlenir:

 • Tüm girdilerin ve tedarikçilerin listesini oluşturun. (Girdiler aracılardan alınıyorsa, üreticilerini de dikkate alın) (Aynı tedarikçiden alınan benzer hammaddelerin riski aynıysa gruplanabilir.)
 • ↑ Her bir girdi için, olası sahtecilik ve hile türlerini belirleyin
 • ↓ Sahteciliğin risk seviyesini belirleyin
 • Önlemleri ve kontrolleri belirleyin
 • Uygulayın ve kayıt tutun
 • Planı periyodik olarak gözden geçirin

Risk Değerlendirme Faktörleri ve Risk Analizi

Bu örnekte, gıda sahteciliğini, hammadde ve tedarikçi açısından ayrı ayrı inceleyerek, tespit edilebilirlik faktörünü de ekleyerek ele alacağız. Bütün parametreleri, toplam risk skorunun bir faktörü olarak risk değerlendirme tablosuna ekleyeceğiz.

Her bir parametre için 1-5 arasında bir risk değeri belirleyin. (1-Düşük Risk, 5-Yüksek Risk)

A) Hammadde

1) Hammaddenin geçmiş bilgisi ve vakalar. Hammaddede, bilinen bir hile geçmişi var mı? Geçmiş bilgisi edinebileceğiniz kaynakları araştırın, kendi tecrübelerinizi ve duyumlarınızı dikkate alınız. Gıda sahteciliği geçmiş bilgi kaynakları için bu yazıyı inceleyiniz: https://www.gursahakman.com/food-fraud-database/

2) Ekonomik kazanç. Hammaddenin fiyatı, hileyi cazip hale getiriyor mu? Hammaddenin kilogram fiyatı üzerinden değerlendirebilirsiniz. Hammadde fiyatlarını takip edin, sezonsal fiyat değişimleri, tarımsal ürünlerde yıllık rekolte gibi konuları dikkate alın.

3) Hammaddenin yapısı, formu / farkedilebilirlik. Hammaddenin yapısı hile türünün tespit edilmesini zorlaştırıyor mu? Sıvı ve toz hammaddelerdeki hileyi tespit etmek, katı ve büyük formdaki hammaddelere göre daha zordur. Basit bir örnekle; zeytin tanelerinin arasındaki ayçiçek tanelerini gözle tespit edebilirsiniz ancak zeytinyağı içindeki ayçiçek yağını ancak analitik cihazlar yardımıyla anlayabilirsiniz. Seyreltme veya yer değiştirme hile türleri için önemlidir.

Not: Özel bir bölgenin hammaddesini veya organik gıda gibi ürüne özel sertifikalı bir hammadde kullanıyor ve beyan ediyorsanız, özellikle dikkate almanızda yarar var.

B) Tedarikçi

1) Tedarikçi geçmişi, tedarikçi yapısı. Tedarikçi geçmişinde bir vaka var mı? Kaç yıllık bir firma, ticaret ilişkiniz kaç yıllık? Global bir firma mı, yerel küçük bir firma mı?

2) Tedarikçinin coğrafi konumu. Tedarikçinin bulunduğu ülkenin sosyal ve ekonomik durumu nasıl? Devlet politikaları ve yaptırımları, sahteciliği caydırıcı kılıyor mu? Ülkenin ekonomik durumu nasıl? Bununla ilgili bazı ülke endeksleri mevcut, faydalanabilirsiniz. Örneğin, Amfori BSCI Country Risk Classification., Yıllık olarak yayınlanır. Çeşitli parametrelere göre ülkelerin risk skoru hesaplanıyor. 2020 Raporu burada: Country Risk Classification 2020 (Türkiye, 100 üzerinden 37,9 almış.)

3) Tedarik zincirinin uzunluğu. Hammaddeyi doğrudan üreticisinden mi, yoksa birkaç aracıdan geçtikten sonra mı alıyorsunuz? Zincir uzadıkça riskler de artıyor.

C) Tespit Edilebilirlik

Gıda sahteciliği, gözle veya basit tekniklerle tespit edilebilir mi yoksa analitik cihazlarla ileri teknikler mi gerekir? Günümüz teknolojisinde tespiti mümkün müdür? Sizin kullandığınız yöntem nedir? Bu parametreyi 1-4 puan arasında değerlendirin. Örnek olarak, laboratuvarınıza hileyi tespit edecek bir cihaz aldığınızda ve her parti kontrol yaptığınızda, buradaki riski azaltmış olursuz.

Risk Skorunu Hesaplama

Yukarıda, hammadde, tedarikçi ve tespit edilebilirlik başlıklarını içeren parametrelerden bahsettik. Her birini aşağıdaki gibi puanlayın. Bu parametrelere, ihtiyacınıza göre ilaveler yapabilirsiniz.

 • Hammadde parametreleri için, 1-5 arasında
 • Tedarikçi parametreleri için, 1-5 arasında
 • Tespit edilebilirlik için, 1-4 arasında puanlama yapın.

Çıkan sonuçları aşağıdaki gibi değerlendirebilir, risk skorunu matematiksel olarak oluşturabilirsiniz. Tamamen örnektir, size uygun şekilde değiştirin. Çarpabilir, toplayabilir, ortalama alabilir veya en yüksek değere göre karar verebilirsiniz. Risk skorunu belirledikten sonra, aksiyonlarınız ne olmalı, hangi önlemleri almalısınız, belirleyin.

Gıda sahteciliği örnek risk analizi
 • Yüksek Riskli, 80-100 puan
 • Riskli, 60-80 puan
 • Orta Risk, 40-60 puan
 • Düşük Risk, 0-40 puan

Risk Azaltma Yöntemleri Neler Olabilir?

Risk azaltma yöntemlerini ve kontrolleri risk seviyesine göre belirlemelisiniz. Aşağıda bazı örnekleri görebilirsiniz. En etkiliden, az etkiliye doğru sıralanmıştır:

 • Tedarikçi ile çalışmama, alternatif tedarikçi bulma
 • Hammaddenin üretimine refakat etme
 • Tedarikçi denetimi, izlenebilirlik ve kütle denkliği testleri
 • Tedarikçide 3. taraf denetimleri
 • İlgili hile konusuna göre her parti girdi kontrol testleri (iç veya dış laboratuvar analizleri)
 • İlgili hile konusuna göre her parti tedarikçi analizi
 • Seyrek periyotta girdi kontrol analizi (iç veya dış. lab. testleri)
 • Tedarikçi analiz sertifikası

Planı Gözden Geçirme

Planı aşağıdaki durumlarda gözden geçirmeli ve değişiklikleri yansıtmalısınız:

 • Yeni hammadde veya yeni tedarikçi
 • Yeni bir vaka bilgisi
 • Yasal otoritelerin bildirimleri
 • Hammadde fiyatlarında ani artışlar, arz-talep dengesizlikleri
 • Girdi kontrol ve analizlerdeki bulgular
 • Değişiklik yoksa en az yılda 1

Örnek Excel Tablosu

Yukarıda anlatılanlar ışığında, basit bir Excel tablosu ile planınızı şekillendirebilirsiniz. Uygulamaların, bir dokümanda anlatılmasında fayda var.

Eğer hazır bir excel şablon isterseniz, aşağıdaki yorumlar bölümüne bir not yazarak ve e-posta adresinizi ilgili yere girerek dosyanın e-posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz. (e-posta adresiniz başkaları tarafından görünmeyecektir ve farklı amaçlarla kullanılmayacaktır.)

Dilerseniz, İletişim sayfasındaki iletişim kanallarını da kullanabilirsiniz.

Faydalı Kaynaklar

Bu yazıyı paylaş:

“Gıda Sahteciliği Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?” için 171 yanıt

 1. Örnek Excel tablosunu paylaşabilir misiniz? İyi çalışmalar çok teşekkürler bilgileriniz için.

 2. Emeğinize sağlık, paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Excel tablosunun örneğini benimle paylaşırsanız memnun olurum. Kolay gelsin.

 3. merhaba
  bilgileriniz paylaşımlarınız için teşekkürler.emeklerinize sağlık.gıda sahteciliği için excel tablosunu gönderebilirseniz sevinirim

 4. Çok başarılı ayrıntılı bir bilgilendirme olmuş teşekkür ederim. Excel tablosunu paylaşmanızı rica ederim.

 5. Emeklerinize sağlık. Örnek Excel tablosunu paylaşabilir misiniz? İyi çalışmalar çok teşekkürler bilgileriniz için.

 6. Merhaba, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Örnek excell tablosunu paylaşabilirseniz çok sevinirim.

 7. Emeğinize sağlık. Gayet açık ve anlaşılır şekilde anlatmışsınız. Exel tablo örneğini paylaşabilirseniz sevinirim

 8. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Excel dosyasının örneğini paylaşabilirseniz çok sevinirim.Teşekkürler

 9. Öncelikler vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Excel dosyasının örneğini alabilir miyim

 10. Emeğinize sağlık, harika bilgiler paylaşıyorsunuz. Excel tablosunun örneğini gönderebilirseniz memnun olurum.

  1. Açıklayıcı faydalı bilgi için çok teşekkür ederim. Excel tablo örneği ben de rica edebilir miyim?

 11. Emeğinize sağlık… il gıda tarım hangi firma ne çıktığını yayınlıyor ancak fıstıktaki taklit tağşiş riskleri ıspanak, bezelye tozu,aroma vb. Gibi tek tek risklerin açıklandığı bir kaynak yok mu??planda atıf yapabileceğimiz kaynak rassf vb. Mi olmalı??. doküman iletmenizden memnun olurum..

 12. Merhaba Gürşah bey.
  Excel tablosunu paylaşmanızı rica ederim.
  ilginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkürler…

 13. Gürşah Bey merhaba;
  Excel tablosunu paylaşabilir misiniz?
  Şimdiden çok teşekkür ederim.

 14. Gürşah bey merhaba, gayet anlaşılır bilgileriniz için teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 15. Merhabalar, emeğinize sağlık. Excell tablosunu gönderebilir misiniz?
  Şimdiden teşekkür ederim.

 16. Merhaba,
  Emeğinize sağlık.
  Excel tablosunu rica etsem iletebilirmisiniz.
  Saygılarımla

 17. Gürşah Bey, paylaşımınız için çok teşekkürler. Örnek excel şablonunu iletebilir misiniz?

 18. Verdiğiniz tüm değerli bilgiler için teşekkürler Gürşah bey. Excel formatını ben de istiyorum mümkünse.

 19. Verdiğiniz tüm değerli bilgiler için teşekkürler Gürşah bey. Excel formatını ben de istiyorum mümkünse.

 20. Gürşah Bey merhabalar,

  Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
  Örnek excell tablosunu paylaşabilirseniz çok memnun olurum.

  teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

 21. Merhaba Gürşah Bey,
  Çok güzel bir yazı olmuş. oldukça net bir şekilde açıklamışsınız. Ellerinize sağlık.
  Tabloyu da paylaşabilirseiniz memnun oluruz.
  saygılar.

 22. Emeğinize sağlık. Paylaşımınız için şimdiden teşekkür ederim. Excel tablonuzu rica ederim.

 23. Gürşah Bey merhabalar,

  Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
  Örnek excell tablosunu paylaşabilirseniz çok memnun olurum.

  iyi çalışmalar dilerim.

 24. Gürşah bey merhaba plastik gıda ambalajı üretimine ait örnek excell var ise paylaşabilir misiniz? Teşekkürler

 25. Gürşah Bey Merhaba,

  Çok faydalı bir paylaşım olmuş, excel tablosunu bana da iletebilirseniz sevinirim.

  İyi Çalışmalar

 26. Gürşah bey emeğinize sağlık, çok güzel bir çalışma olmuş. excel tablosunu yollayabilirmisiniz

 27. Merhabalar, gerçekten emeğinize sağlık çok güzel ve net anlatım olmuş, örnek olarak exceli bana da göndermeniz mümkün müdür? Teşekkürler

 28. Gürşah bey çok faydalı bir yazı olmuş, ellerinize sağlık. Bu konu ile ilgili excell tablosu örneğini iletmenizi rica ediyorum.

 29. Gürşah Bey Merhaba ,
  yalın ve akıcı bir anlatım olmuş emeklerinize sağlık. Kafamda bir tablo oluşmuş olmasına rağmen elinizdekj örnek dökümandan da faydalanamak isterim. yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler, başarılarınızın devamını dilerim.

 30. merhaba ellerinize sağlık çok güzel olmuş.
  Excell tablosunu paylaşır mısınız?

 31. Merhaba Gürşah bey,
  Ellerinize sağlık değerli bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum.
  Mümkün ise örnek excell tablosu paylaşabilir misiniz?

 32. Merhaba Gürşah bey, gıda sahteciliği taklit tağşis için örnek excel dosyası atabilir misiniz?

 33. Gürşah Bey merhaba, emeğinize sağlık bilgilendirmeniz çok faydalı oldu. Excel şablonunu iletebilirseniz çok memnun olurum.

  1. Gürşah Bey Merhaba,

   örnek excel tablosunu dolu olarak örnekleriniz var ise de onları da paylaşabilir misiniz tecrübe sahibi olmadığımız için paylaşırsanız çok memnun oluruz teşekkür ederim

 34. Gürşah Bey emeğinize sağlık, çok güzel ifade etmişsiniz. örnek excel dosyası paylaşırsanız memnun oluruz.

 35. Gürşah Bey merhaba, elinize emeğinize sağlık. Örnek dokümanı paylaşabilir misiniz. Şimdiden teşekkür ederim.

 36. Merhaba Gürşah Bey,
  Çok güzel bir paylaşım, tebrik ederim. Excel formunu paylaşabilir misiniz?
  Teşekkürler.

 37. Gürşah Bey Merhabalar,
  Excel formunu benimle de paylaşabilir misiniz?
  Şimdiden Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  1. Gürşah bey, faydalı bilgileriniz için teşekkürler. Excel dosyasını atarsanız çok sevinirim.

 38. Merhaba, güzel bir paylaşım olmuş gerçekten kafamdaki birçok sorunu çözdü. Excel tablosunu paylaşırsanız çok güzel olacak!

 39. Gürşah Bey merhabalar,
  Bilgi İçin çok teşekkürler örnek tablo paylaşabilirsiniz
  teşekkür ederim.

 40. Gürşah bey merhaba,
  anlatım gerçekten çok seffaf anlaşılabilir. Emeğinize sağlık. excel tablosu için mail atma şansınız olur ise sevinirim.

 41. Gürşah bey, faydalı paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Örnek planınızın yol gösterici olacağından eminim. İyi Çalışmalar

 42. GÜRŞAH BEY EMEĞİNİZE SAĞLIK BİLGİLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
  EXCELL PAYLAŞIMI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

 43. Gürşah bey ben iş güvenliği uzmanıyım ve acilen bu risk analizini hazırlamam lazım. excel tablosunu benimlede paylaşabilirmisiniz.

  İlginize teşekkürler

 44. Merhaba, Hassasiyet değerlendirmesi üzerine çalışıyordum. Yazınız bana çok yardımcı oldu. Hazırladığım tabloyla örnek tablonuzu karşılaştırmak ve eksikliklerim varsa görmek isterim. Çok teşekkürler!

 45. Gürşah Bey emeğinize sağlık gerçekten çok faydalı bilgiler paylaşıyorsunuz. Tabloyu benimle de paylaşabilir misiniz

 46. Gürşah Bey merhabalar,
  Öncelikle paylaşımlarınız gerçekten çok faydalı, emeğinize sağlık. Tabloyu benimle de paylaşabilirseniz çok sevinirim.
  Şimdiden teşekkür ederim.

 47. Gürşah Bey
  Çok anlaşılır net bir çalışma , paylaşımınız için çok teşekkür ederim
  excell örneği için @ gmail.com

  İyi günler dilerim.

 48. Gürşah Bey merhaba, emeğinize sağlık çok etkili bir yazı olmuş. excell tablosu atabilir misiniz?

 49. GÜRŞAH BEY BİLGİLENDİRMENİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER. EMEĞİNİZE SAĞLIK. EXCELL TABLOSUNU PAYLAŞABİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR KOLAY GELSİN.

 50. GÜRŞAH BEY , Merhaba,
  Tam denetim için bu konuyu arıyordum . Bana da excell tablosunu yollayabilir misiniz lütfen,
  şimdiden teşekkürler

 51. Gürşah Bey Merhaba, çalışmalarınız çok güzel, çok yardımcı oldu, ben de excel tablosunu alabilir miyim

 52. Bilgilendirmeler için teşekkür ederim. Excel örneğini gönderirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.

 53. Gürşah Bey, bilgileriniz doğrultusunda çalışmam kolay hale geldi emeğinize sağlık. Excell tablosunun bir örneğini bana iletebilir misiniz? şimdiden teşekkür ederim.

 54. Merhaba Gürşah Bey, excel tablosunu rica edebilir miyim?
  Çok yardımcı olacak şeyler paylaşmışsınız.

 55. Gursah Bey faydalı paylaşımınız için teşekkürler. Excel tablonuzu paylasabilirseniz cok sevinirim.

 56. Elinize emeğinize sağlık Gürşah Bey.
  Excell tablosunu gönderebilir misiniz?
  Şimdiden teşekkürler.

 57. Merhaba Gürşah Bey,
  Çok güzel bir yazı olmuş. oldukça net bir şekilde açıklamışsınız. Ellerinize sağlık.
  Tabloyu da paylaşabilirseiniz memnun oluruz.
  saygılar.

Bir Yorum Yazın