“Gıda Güvenliği Kültürü” Avrupa Regülasyonunda | EU 2021/382

Bu yazıyı paylaş:
Gıda Güvenliği Kültürü EU 2021/382

Avrupa komisyonu, EC 852/2004 no.lu “Gıda Hijyeni” regülasyonuna ilave olacak şekilde, gıda güvenliği kültürü, gıdanın yeniden dağıtımı ve alerjen yönetimi konularında detaylar içeren regülasyonu yayınladı. 2020 yılının Ağustos ayında taslak olarak görüşe açılan regülasyon, 3 Mart 2021 tarih ve EU 2021/382 numarası ile yürürlüğe girdi.

Regülasyonda “Gıda Güvenliği Kültürü” İle İlgili Detaylar

EU 2021/382 no.lu regülasyon, Codex Alimentarius 2020 versiyonuna atıfta bulunarak, gıda güvenliği kültürü ile ilgili Codex’te geçen konuları aynı şekilde aktardı.

İlgili maddeler aşağıda Türçe ve İngilizce (orijinal) olarak verilmiştir:

Türkçe Metin

Gıda Güvenliği Kültürü

 1. Gıda işletmecileri, aşağıdaki gereklilikleri yerine getirerek uygun bir gıda güvenliği kültürü oluşturmalı, sürdürmeli ve bunun kanıtını sağlamalıdır:
  • (a) 2. maddeye uygun olarak yönetimin ve tüm çalışanların güvenli gıda üretimi ve dağıtımı taahhüdü;
  • (b) güvenli gıda üretimine ve tüm çalışanları gıda güvenliği uygulamalarına dahil etmeye yönelik liderlik;
  • (c) işletmedeki tüm çalışanlar tarafından, gıda güvenliği tehlikeleri ve gıda güvenliği ve hijyenin önemi konusunda farkındalık;
  • (d) sapmaların ve beklentilerin iletişimi dahil olmak üzere işletmedeki tüm çalışanlar arasında, bir faaliyet içinde ve birbirini izleyen faaliyetler arasında açık ve net iletişim;
  • (e) Gıdanın güvenli ve hijyenik işlenmesini sağlamak için yeterli kaynakların mevcudiyeti.
 2. Yönetim taahhüdü şunları içerecektir:
  • (a) Gıda işinin her bir faaliyeti içinde rollerin ve sorumlulukların net bir şekilde iletilmesini sağlamak;
  • (b) değişiklikler planlandığında ve uygulandığında gıda hijyeni sisteminin bütünlüğünü korumak;
  • (c) kontrollerin zamanında ve verimli bir şekilde yapıldığını ve dokümantasyonun güncel olduğunu doğrulamak;
  • (d) personel için uygun eğitim ve gözetimin mevcut olmasını sağlamak;
  • (e) ilgili yasal gerekliliklere uygunluğun sağlanması;
  • (f) Bilim, teknoloji ve en iyi uygulamalardaki gelişmeleri dikkate alarak, uygun olan yerlerde, işletmenin gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini teşvik etmek.
 3. Gıda güvenliği kültürünün uygulanmasında, gıda işinin niteliğini ve boyutu dikkate alınmalıdır.

İngilizce Metin

Food Safety Culture

 1. Food business operators shall establish, maintain and provide evidence of an appropriate food safety culture by fulfilling the following requirements:
  • (a) commitment of the management, in accordance with point 2, and all employees to the safe production and distribution of food;
  • (b) leadership towards the production of safe food and to engage all employees in food safety practices;
  • (c) awareness of food safety hazards and of the importance of food safety and hygiene by all employees in the business;
  • (d) open and clear communication between all employees in the business, within an activity and between consecutive activities, including communication of deviations and expectations;
  • (e) availability of sufficient resources to ensure the safe and hygienic handling of food.
 2. Management commitment shall include:
  • (a) ensuring that roles and responsibilities are clearly communicated within each activity of the food business;
  • (b) maintaining the integrity of the food hygiene system when changes are planned and implemented;
  • (c) verifying that controls are being performed timely and efficiently and documentation is up to date;
  • (d) ensuring that the appropriate training and supervision are in place for personnel;
  • (e) ensuring compliance with relevant regulatory requirements;
  • (f) encouraging continual improvement of the food safety management system of the business, where appropriate, taking into account developments in science, technology and best practices.
 3. The implementation of the food safety culture shall take account of the nature and size of the food business.

Kaynaklar

 1. COMMISSION REGULATION (EU) 2021/382 of 3 March 2021 amending the Annexes to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council on the hygiene of foodstuffs as regards food allergen management, redistribution of food and food safety culture, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0382
Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın