“Gıda Güvenliği Kültürü” Avrupa Yasalarına Giriyor

Bu yazıyı paylaş:
Gıda Güvenliği Kültürü Avrupa Yasalarına Giriyor

Avrupa komisyonu, EC 852/2004 no.lu “Gıda Hijyeni” regülasyonuna ilave olacak şekilde, gıda güvenliği kültürü, gıdanın yeniden dağıtımı ve alerjen yönetimi konularında detaylar içeren bir taslak yayınladı. Görüş bildirim son tarihi 9 Ağustos 2020 olarak belirtildi. Yönetmeliğin yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

GÜNCELLEME: Bu taslak, 3 Mart 2021 tarihinde yayınlandı. Bu yazıya bakınız: https://www.gursahakman.com/gida-guvenligi-kulturu-eu-2021-382/

Yönetmelikte Hangi Değişiklikler Yer Alıyor?

Taslağa göre, yönetmeliğe ilaveler 3 başlık altında toplanıyor:

 • Alerjen yönetimine ilaveler
 • Gıdanın yeniden dağıtımı (bağış, hibe gibi durumlar)
 • Gıda güvenliği kültürü

Yönetmelikteki İlavelere İlişikin Detaylar

Alerjen Yönetimi

Alerjen bulaşmalarını önlemek için ilave edilen paragraf aşağıdaki gibidir:

“1169/2011 sayılı yönetmelikte belirtilen alerji veya intoleranslara neden olan madde veya ürünlerden birinin hasadı, nakliyesi veya depolanması için kullanılan ekipman, taşıtlar ve / veya kaplar, temizlenip en azından o madde veya üründe herhangi bir görünür kalıntı bulunmadığı kontrol edilmedikçe, bu maddeyi veya ürünü içermeyen herhangi bir gıdanın taşınması veya depolanması için kullanılmaz.’

Gıdanın Yeniden Dağıtımı

Gıda işletmecileri, gıdaları yardım ve bağış olarak yeniden dağıtabilir. Bu gıdalar aşağıdaki durumlara uygun olmalıdır: (Özet)

 • İnsan sağlığını tehlikeye atmayacak, kullanıma uygun olacak
 • Son Tüketim Tarihi olan ürünler için, tüketim öncesi yeterli süre kalmış olacak,
 • Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) olan veya tarih gerekmeyen ürünler için, ürün kullanıma uygun olacak.
 • Ambalaj bütünlüğü uygun olacak,
 • Depolama ve dağıtım koşulları uygun olacak,
 • İzlenebilirlik sağlanmış olacak.

Gıda Güvenliği Kültürü

Öncelikle, gıda güvenliği kültürü ile ilgili olarak şu yazımızı inceleyebilirsiniz: Gıda Güvenliği Kültürü. Yönetmelikteki ilaveler özetle aşağıdakileri içeriyor:

“Gıda işletmecileri, aşağıdaki gereksinimleri karşılayarak, uygun bir gıda güvenliği kültürü oluşturmalı ve sürdürmelidir.

 • Gıdanın güvenli üretim ve dağıtım için üst yönetimin taahhüdü,
 • Güvenli gıda üretimi için liderlik, tüm çalışanların gıda güvemliği uygulamalarına katılımının sağlanması,
 • Tüm çalışanların, gıda güvenliği tehlikeleri hakkında farkındalığı,
 • Tüm çalışanlar arasında açık ve net iletişim,
 • Gıdanın güvenli ve hijyenik şartlarda işlenmesi için kaynakların sağlanması,
 • Rol ve sorumlulukların net olarak bilinmesi,
 • Değişiklik durumlarında, gıda hijyen sistemi bütünlüğünün korunması,
 • Kontrollerin etkili şekilde ve zamanında gerçekleştirildiğinin doğrulanması ve dokümantasyonun güncel olması,
 • Personel için, uygun eğitim ve gözetimin uygulanmasını sağlamak,
 • Yasal gerekliliklere uyum,
 • Sürekli gelişimin sağlanması, bilimsel gelişmeler, teknoloji ve iyi uygulamaların adaptasyonu.”

Taslağın tamamını “Kaynaklar” bölümündeki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Kaynaklar

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın