Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Taslağı | Kasım 2021

Bu yazıyı paylaş:

Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde değişiklik önerisi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde 26.11.2021 tarihinde görüşe sunuldu. Değişikliğe ilişkin görüşler, 1 ay süresince bakanlığa iletilebilir.

Not: Bu bilgiler henüz taslak aşamasındadır. Yönetmelik değişikliği gerçekleştiğinde, burada belirtilecektir.

Gıda Etiketleme Yönetmeliğinde Önerilen Değişiklikler Nelerdir?

Öngörülen değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

  • “Temel Görüş Alanı” tanımı değişikliği
  • Yazı boyutu değişikliği (1,2 mm.’den 3 mm.ye çıkarılıyor.)
  • Meyve, sebze vb. yerine sadece aroması kullanılan ürünlerde görsel kullanım kısıtlaması
  • Ürün adında geçen veya görseli bulunan bileşenin bildirim detayı

Aşağıdaki tabloda değişiklik önerilerinin detayı belirtilmiştir:

DurumDeğişiklik
DeğişiklikMadde 4. (2) (cc)
(Eski) Temel görüş alanı: Bir ambalajın, tüketici tarafından ilk bakışta yüksek bir olasılıkla görülmesi beklenen, gıdanın karakteri ve doğası ve uygulanabilirse markasına dayanarak tüketicinin ürünü hemen tanımasına imkân veren ve birden fazla bulunması halinde gıda işletmecisi tarafından seçilen görüş alanını
(Yeni) Temel görüş alanı: Bir ambalajın en geniş yüzeyinde markanın en büyük yazıldığı alanı
YeniMadde 10. (2) Ek-2’de, 2.1 inci, 2.2 nci, 6 ncı ve 7 nci satırlarda yer alan bilgiler; temel görüş alanında gıdanın adının yanında veya altında en az 3 mm Ek-3’e uygun olacak şekilde yer alır.
YeniMadde 20.
(7) Etikette gıdanın adının punto büyüklüğü, Ek-3’e uygun olarak yazılır. Etikette ürün adı temel görüş alanında da yer alır.

(8) Bir gıdanın etiketi üzerinde marka dâhil olmak üzere başka bir gıdanın adı, görseli, o gıdanın adını içeren ve/veya çağrıştıran ifadeler kullanılamaz.

(9) Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda gıdanın adı; etiket üzerinde markanın geçtiği her yerde, gıdanın markasının hemen yanında veya altında gıdanın markası ile aynı punto büyüklüğünde yazılır. 

(10) Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılarak, “…. tadında”, “… lezzeti”, ….keyfi  vb. ifadeler kullanılamaz.
YeniMadde 21.
(6) Bileşenler listesinde yer alan bilgilerin punto büyüklüğü Ek-3’e uygun olarak yazılır.
YeniMadde 48.
(3) Gıda işletmecileri bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin olarak hazırlanan Kılavuzlarda yer alan hükümlere uymak zorundadır.

Not: Bakınız: https://www.gursahakman.com/gida-etiketleme-kilavuzu-2021/
YeniEk-15. Madde 6.
(7) Üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın adında  yer alan “…. Aromalı” ifadesi, gıdanın adının geçtiği her yerde, Ek-3 Bölüm 2’de belirtilen “x” yüksekliği en az 3 mm olacak şekilde yazılır. Bu gıdaların etiketinde aroma verici ile ilgili görsel bulunmaz.

(8) Gıdanın bir bileşeni, görselde veya gıdanın adında yer alıyorsa, görselin olduğu her yerde veya ürün adının yanında veya altında o bileşenin miktarının punto büyüklüğü, Ek-3 Bölüm 2’de belirtilen “x” yüksekliği en az 3 mm olacak şekilde yazılır.”

Yazı Boyutu Değişiklikleri

Mevcut yönetmelikte, gıda etiketi üzerinde yer alan zorunlu bilgilerin boyutu ile ilgili gereklilikler şöyle:

  • Madde 16. (2) (3) Yazı büyüklüğü (x yüksekliği) en az 1,2 mm, en geniş yüzeyi 80 cm²’den küçük ambalajlar için en az 0,9 mm olmalıdır.

Yazı boyutu ile ilgili değişiklik önerisi aşağıdaki gibidir:

EK – 3 YAZI BOYUTU

Ambalaj yüzey genişliği *Gıdanın AdıBileşenler Listesiİlave Zorunlu Bilgiler
80 cm² den büyük≥ 3 mm≥ 3 mm≥ 3 mm
25 cm² ile 80 cm² arasında≥ 2 mm≥ 2 mm≥ 3 mm
25 cm²’den küçük≥ 1,2 mm≥ 1 mm≥ 3 mm
* Ambalajın en geniş yüzeyinin ölçüsüdür
DurumUyum ve Geçiş Hükümleri
Yeni(1) Gıda işletmecileri bu maddeyi ihdas eden yönetmelikle getirilen değişikliklere 31/12/2023 tarihine kadar uyum sağlarlar. Bu hükümlere uygun olmayan ürünler 31/12/2023 tarihinden itibaren piyasada bulunmaz.

Kaynaklar

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın