Gıda Ambalajlarında Bardak-Çatal Sembolü Zorunlu mu?

Bu yazıyı paylaş:
Gıda ile temas eden madde ve malzemeler bardak-catal kadeh-catal sembolü. Food safe symbol

Bardak-Çatal veya Kadeh-Çatal işareti olarak bilinen bu sembol (piktogram), ambalajın veya malzemenin gıdaya temasının uygunluğunu belirten bir işarettir. Bu sembol ile ilgili kurallar, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik‘te anlatılmaktadır.

Bardak-Çatal Sembolü Ne anlama Geliyor?

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik’e göre bardak-çatal sembolü, malzemenin gıda ile temasının, yönetmelik hükümleri doğrultusunda  uygunluğunu ifade eder. Bu yönetmeliğin Avrupa Birliği regülasyonlarındaki karşılığı: EC 1935/2004Materials and articles intended to come into contact with food

Bu sembol gıda ambalajı üzerinde bulunmalı mı?

Bu yönetmelikteki etiketleme ve işaretleme ile ilgili kurallar şu şekilde belirtilmektedir:

Etiketleme MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan madde ve malzemelerin etiketlenmesinde uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir:

  a)…  hâlihazırda gıda ile temas etmemiş madde ve malzemeler piyasaya arz edildiğinde;     1) “Gıda ile temasa uygundur” ifadesi veya “çorba kaşığı”, “şarap şişesi”  ya da “kahve makinesi için” gibi madde ve/veya malzemenin kullanımına özgü ifadeler veya Ek-2’de yer alan sembol, (bardak-çatal sembolü)

  b) Gıda ile temas etmek üzere kullanılacağı açık olan madde ve malzemeler için (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan bilgilerin belirtilmesi zorunlu değildir.

Yukarıdaki maddelerden şunları anlıyoruz:

  1. Sembolün kullanımından ambalaj üreticisi sorumludur.
  2. Bardak-Çatal sembolü yerine, yazı ve başka semboller de kullanılabilir.
  3. Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemeler için geçerlidir.
  4. Malzemenin gıda ile temas edeceği açık ise zorunlu değildir.

Gıda Üreticileri İçin Zorunlu mu?

  • Gıda üreticileri, kendi ambalajları üzerine bu sembolü basmak/bastırmak zorunda değil. Zaten gıdaya uygun ambalaj kullanmak zorundalar.
  • Ambalaj üreticileri için;
    • Malzemenin gıda için kullanılacağı açıkça belli ise, (örneğil gıda üreticilerine paketleme amacıyla veriliyorsa) üzerinde belirtilmesi zorunlu değil. İsteniyorsa doküman olarak sağlanabilir veya malzemenin kendi ambalajında belirtilebilir.
    • Malzemenin gıda için kullanılacağı açık değil ise, özellikle perakende satılan ürünler için, malzemenin üzerine veya malzemenin kendi ambalajının üzerine gıdaya uygun olduğu belirtilmelidir.
Bardak kadeh çatal sembolü. Food contact material symbol

Gıda etiketleme sorunları ile ilgili yazımızı da inceleyebilirsiniz:

https://www.gursahakman.com/gida-etiketleme-sorunlari/

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın