FSSC 22000 5.1 Alt Versiyonda Değişiklikler Nelerdir?

Bu yazıyı paylaş:
FSSC 22000 Versiyon 5.1

FSSC 22000 Vakfı, 3 Kasım 2020 tarihinde, alt versiyon olarak isimlendirdiği yeni bir versiyon yayınladı. FSSC 22000 5. Versiyon, Haziran 2019’da yayınlanmıştı. 5.1. olarak adlandırılan bu alt versiyon, GFSI 2020 gerekliliklerine uyum çerçevesinde ilave ve değişiklikler içeriyor.

GÜNCELLEME: FSSC 22000 Versiyon 6 yazımızı inceleyiniz.

FSSC 22000 5.1. Alt Versiyon Değişiklikleri

Bu versiyonda temel değişiklikler, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ön gereksinimler içerisinde detaylı olarak bulunmayan ve “Ek Gereklilikler” olarak ilave edilen konulardır.

Öncelikle, FSSC 22000 v5 Ek Gereklilikler yazımızı inceleyiniz. Çünkü bu yazıda tekrar edilmeyecek.

FSSC 22000 Versiyon 5’te ek gerekliliklere baktığımızda, 2.5.1 ve 2.5.9 maddeleri olarak numaralandırılmış 9 adet gereklilik görüyoruz.

5.1. Versiyonunda ise aşağıda özetini görebileceğiniz değişiklikler ve ilaveler var. İlgili kategorinize göre değerlendiriniz. Standardı ücretsiz olarak indirebilir ve detayları inceleyebilirsiniz. Bağlantılar aşağıdadır.

MEVCUT • Ek Gereklilik Farkları

2.5.1. Hizmetlerin ve Satın Alınan Malzemelerin Yönetimi

Başlığa, “satın alınan malzemeler” ifadesi eklendi. Madde içerisine (b), (c) ve (d) olarak alt maddeler eklendi.

2.5.1. (b) : Acil durumlarda satınalma için dokümante edilmiş bir işleyiş olacak. Ürünler, belirlenen gereklilikleri karşılayacak ve tedarikçiler değerlendirilmiş olacak.

2.5.1. (c) : Balık, deniz ürünleri ve hayvanların satın alımında, yasaklanmış maddelerin (veteriner ilaçları, pestisitler, ağır metaller vb.) kontrolü için bir politika olacak.

2.5.1. (d) : Ürün güvenliği, yasallığı ve müşteri gerekliliklerine uyumu belirten ürün spesifikasyonlarının gözden geçirilmesi ile ilgili bir proses olacak.

2.5.2. Ürün Etiketleme

(İlave): Ürünün etiketli olmadığı durumlarda, ürünün tüketici veya müşteri tarafından güvenli kullanımı için gerekli tüm ürün bilgileri sağlanacaktır.

YENİ • Ek Gereklilikler

2.5.10. Depolama

(a) FEFO veya FIFO prensiplerine uygun stok rotasyon sistemlerinin kurulmuş ve uygulanıyor olması.

(b) (canlı hayvan) kesimi sonrası zaman ve sıcaklık gerekliliklerinin tanımlanmış olması

2.5.11. Tehlike Kontrolü ve Çapraz Bulaşma Önlemleri

(a) (Kategori I – Ambalajlama için) Ambalajın ürün için fonksiyonel bir etkisi (örneğin raf ömrü uzatma) olduğu durumlarda gereklilikler belirlenmelidir.

(b) (Kategori CI) Hayvanların, insan sağlığına uygun olduğunu güven altına alacak kontrol gerekliliklerinin belirlenmesi.

2.5.12. Ön Gereksinim Programlarının Doğrulanması

Ön gereksinimler rutin olarak (örneğin aylık) kontrol edilmelidir. Sıklık riske bağlı olarak belirlenir.

2.5.13. Ürün Geliştirme

Ürün tasarımı ve geliştirme prosedürleri şunları içermelidir:

  • Yeni gıda güvenliği tehlikelerinin değerlendirilmesi
  • Yeni ürünlerin, mevcut ürünlere ve proses akışına etkisi
  • Kaynak ve eğitim ihtiyaçları
  • Ekipman ve bakım gereklilikleri
  • Üretim denemeleri ve raf ömrü testleri, güvenli ürün üretimi için ürün formülasyonu ve proseslerin geçerli kılınması

2.5.14. Sağlık Durumu (Kategori D)

Personelin sağlık durumu, yem üretim operasyonları için olumsuz bir etkiye neden olmayacaktır.

2.5.15. Çoklu Saha Belgelendirmesi İçin Gereklilikler (Kategori A, E, FI, G)

2.5.15.1 Merkezi Fonksiyon

Merkezi fonksiyon yönetimi, gıda güvenliği yönetim sistemi içinde yer alan yönetici, iç denetçi ve teknik personel için rol ve sorumlulukları belirlemiş olmalı ve yeterli kaynağı sağlamalıdır.

2.5.15.2. İç Denetim Gereklilikleri

Bu madde, çoklu sahaların denetlenmesi için gereklilikleri, denetçi yetkinliğini ve raporlama gerekliliklerini açıklamaktadır. (Örneğin, yemek hizmetleri veya restoran sektöründe sahaların denetimi gibi.) Detayı için standardı inceleyiniz.

Gıda Güvenliği Kültürü

FSSC 22000, gıda güvenliği kültürü gerekliliklerine uyum için ISO:22000:2018 standardını referans gösterdi. Bunun için bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzda, GFSI gerekliliklerinin ISO 22000 standardında hangi maddelere karşılık geldiğini belirtti. Aşağıdaki bağlantılardan indirebilrsiniz. İlgili yazımızı da inceleyebilirsiniz: FSSC 22000 ve Gıda Güvenliği Kültürü

Kaynaklar

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın