Dondurma Tebliği 2022 | Değişiklikler

Bu yazıyı paylaş:
Dondurma Tebliği 2022

Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Tebliğ No: 2022/13), 26 Ekim 2022 tarihinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yenilendi. Bu yeni tebliğ, 2005 yılında yayınlanmış olan dondurma tebliğini (2004/45) geçersiz kılıyor. Yeni dondurma tebliğindeki değişiklikleri aşağıda bulabilirsiniz.

Dondurma Tebliği 2022 Değişiklikler

Dondurma tebliğinde yapılan değişiklikler ve yeni maddeler aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir.

TANIMLAR

 • Maraş usulü dondurma ve Maraş dondurması tanımı kaldırıldı. (Bunun yerine, tebliğ içerisinde “Coğrafi işaret olarak tescillenmiş dondurmalar” ifadesine yer verildi.
 • Şeker, Yumurta ve yumurta ürünleri tanımlarına yer verildi.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün özellikleri ile ilgili yeni maddeler aşağıdadır. Dondurma tebliği kapsamındaki ürünler için:

 • Süt yağı haricinde yağ bileşeni ilave edilemez. Ancak üretiminde çeşni maddesi kullanılan dondurmalarda bileşiminde doğal olarak bulunması gereken süt yağına ilave olarak kullanılan çeşni maddesinden kaynaklı ve kullanılan çeşni maddesi ile orantılı olacak miktarda bitkisel yağ bulunabilir.
 • Ürünlerin üretiminde ve piyasaya arzında alkol ve/veya alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılmaz.
 • Dondurma karışımı tanımında belirtilen bileşenlerden gelebilecek protein hariç olmak üzere, kollajen gibi protein esaslı bileşenler ilave edilmez.
 • Ürünlerde süt ve süt ürünleri aroması veren aroma vericiler kullanılmaz.
 • EK-1’de “Yağsız Dondurma” ve “Az Yağlı Dondurma” kriterleri de belirtildi. (Toplam Kuru Madde %, Süt Yağı %, Yağsız Süt Kuru Maddesi %)

ETİKETLEME

Ürünlerin etiketlenmesi ile ilgili yeni maddeler aşağıdadır. Dondurma Tebliği kapsamındaki ürünler için:

 • Gıdanın adı, temel görüş alanında da yer alır.
 • Tek bir hayvan türüne ait sütün %100 kullanıldığı ürünlerde sütün ait olduğu hayvan türü ürün adı ile birlikte kullanılabilir.
 • Ürünlerin üretiminde farklı hayvan türlerine ait sütlerin karıştırılarak kullanılması durumunda, bu ürünlerin etiketinde inek, koyun, keçi gibi türlere ait görsellere yer verilmez.
 • Ürünlerin adında kesme, dövme ve benzeri ifadeler kullanılmaz. Ancak, tüketiciyi bilgilendirici olan bu ifadeler gıdanın adının yazıldığı puntodan daha büyük puntoyla olmamak kaydıyla, kullanım önerisi/üretim yöntemi olarak etikette bulunabilir.
 • Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebliği (Tebliğ No: 2005/43) kapsamındaki ürünlerin aynı ambalaj içerisinde birlikte satışa sunulması durumunda ürün adı, etiketin temel görüş alanında x-yüksekliğinin en az 3 mm olduğu punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak belirtilir.

Yeni Dondurma Tebliğinin Yürürlük Tarihi

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2023 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

13 Ocak 2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Tebliğ No: 2004/45) yürürlükten kaldırılmıştır.

GÜNCELLEME: 06.01.2024. “31/12/2023 tarihinden sonra, bu Tebliğe aykırı ürünler piyasada bulunamaz” ifadesi, “31/12/2023 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen ürünler raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir.” olarak değiştirildi.

Kaynaklar

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın