BRC Gıda Uygunsuzluk Tipleri ve Belgelendirme Derecesi

Bu yazıyı paylaş:
BRC Uygunsuzluk Tipleri Belgelendirme Derecesi

BRC standartlarında, belgelenen kuruluşun seviyesi; alınan uygunsuzluk tipleri, bunların miktarı ve bunlara karşılık gelen belgelendirme derecesi ile ölçülür. Aşağıda bunların detayını bulabilirsiniz.

Uygunsuzluk Tipleri

BRC‘de 3 tip uygunsuzluk vardır:

 • Kritik Uygunsuzluk: Gıda güvenliği veya yasalara uyumda kritik bir eksiklik olması
 • Majör Uygunsuzluk: Bir maddenin “niyet beyanı”nın veya içeriğinin uygunlanmıyor olması ve ürün uygunluğunda ciddi şüpheye yol açacak bir durumun tespit edilmesi
 • Minör Uygunsuzluk: Bir maddenin tamamen karşılanamadığı ancak objektif delillere göre ürün uygunluğunda şüphe olmadığı durumdur.

Denetim sonrası alınan uygunsuzluk tiplerine ve adedine göre aşağıdaki farklılıklar meydana gelebilr:

 • Denetim derecesi değişebilir.
 • Denetim sıklığı değişebilir.
 • Düzeltici faaliyet sonrası tekrar ziyaret gerekebilir.

Denetim Derecesi (Grade)

Belgelendirme yapıldığı durumda, uygunsuzlukların tipine göre aşağıdaki 5 belgelendirme derecesinden biri verilir:

 • AA
 • A
 • B
 • C
 • D

Bunların detaylarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Örneğin, en fazla 5 minör uygunsuzluğu olan işletme “AA” derecesi alırken, 1 majör, 5 minör uygunsuzluğu olan bir işletme “B” derecesi alır.

Büyük resim için tıklayınız.

Denetim Sıklığı

Belgelendirme derecelerine göre denetim sıklığı değişmektedir. Belgelerin geçerlilik tarihleri buna göre düzenlenir. Eğer bir denetimde AA, A veya B derecesi alınırsa bir sonraki denetim 1 yıl sonra yapılır.

Eğer C veya D derecesi alınırsa bir sonraki denetim 6 ay sonra yapılır.

Uygunsuzlukların Kapatılması

Belgelendirme yapılabilmesi için uygunsuzlukların mutlaka kapatılması gerekir. Uygunsuzlukların kapatılması için en fazla süre 28 takvim günüdür.

Belgelendirme derecesine göre uygunsuzlukların kapatılma yöntemi değişebilir. A, B ve C (en fazla 1 majör durumu için) derecelerinde, düzeltici faaliyet ve kök neden çözümü kanıtlarının gönderilmesi yeterlidir. Bu kanıtlar, revize edilmiş bir talimat, bir eğitim kaydı, uygunsuz bir bölgenin önce ve sonra fotoğrafları gibi dokümanlar olabilir. Gerekli görülürse, belgelendirme kuruluşu tarafından tekrar ziyaret yapılabilir.

“D” ve “2 majörlü C” derecelerinde, 28 gün içinde tekrar ziyaret zorunludur. Bu ziyarette, uygunsuzlukların kapatılmış olduğu doğrulanır.

28 gün içinde yeterli kanıtlar sunulamaz ise belgelendirme yapılmaz. Tekrar tam bir denetim yapılması gerekir.

Uygunsuzluk tipi ve sayısına göre belgelendirme yapılamadığı durumda, uygunsuzlukların giderilmesi için kanıt göndermek gerekmez. Tekrar tam bir belgelendirme denetimi gerekli olduğu için uygunsuzlukların giderilmiş olması beklenir.

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın