BRC Gıda Standardı Denetim Süresi Hesaplama – Güncellendi

Bu yazıyı paylaş:
BRC Gıda Denetim Süresi

BRC Gıda denetimleri için, denetim süresi güncellendi. BRC’nin 8 Ekim 2019’da yayınladığı bilgiye göre, BRC Gıda 8. versiyon geçişi sonrası, sertifikasyon kuruluşlarından gelen geri bildirimler göz önüne alınarak güncellemeye gidildi. Güncellemede, denetim sürelerinin artırıldığı görülüyor.

1 Nisan 2020 tarihinden sonra yapılacak denetimlerde bu hesaplama geçerli olacak. BRC Start denetimlerini kapsamıyor.

Daha önceki yazımızda, BRC Denetim Sürelerinin eski durumunu görebilirsiniz. Aşağıda, değişen bilgileri güncelleyerek tekrar belirtiyoruz.

Denetim Gün Sayısı Hesaplama İçin Gerekli Bilgiler

Belgelendirme tetkik gün sayısı için aşağıdaki parametreler dikkate alınmaktadır:

  • Çalışan Sayısı: Aynı anda çalışan toplam kişi sayısıdır. Örneğin; şirkette 3 vardiyada toplam 300 kişi (her vardiya 100 kişi), gündüz ekibinde de 50 kişi çalışıyor ise, çalışan sayısı 150 kişi (100  bir vardiyada çalışan + 50 gündüz ekibi) olarak hesaplanır.
  • İşletme Kapalı Alanı: Üretim alanları, katlar, depolar vb. dahil edilerek hesaplanan tüm kapalı bölgelerin toplam alanı.
  • HACCP Plan Sayısı: Bir Haccp planı, benzer ürün ve aynı tehlike yapısına sahip ürün gruplarını kapsar.  Farklı ürün grupları ve farklı üretim teknolojisi ile üretilen ürünlerde Haccp plan sayısı artar.

Denetim Süresi Tablosu

Aşağıdaki tabloda, yukarıda belirtilen parametrelere göre denetim süresi saat olarak gösterilmektedir. 1 gün 8 saat üzerinden hesaplanır. (Öğle arası hariç)

BRC Denetim Süresi

*Tabloda yıldız ile belirtilen denetim süresi, aşağıdaki şartlar varsa 12 saate kadar azaltılabilir:

 • Tek bir basit proses
 • Vardiyada 5 ya da daha az çalışan sayısı
 • Toplam alan 5.000 m2’den az

Haccp Plan Sayısı 3’den Fazla İse

Yukarıdaki tablo, Haccp plan sayısı 3’e kadar olan işletmeler için tetkik süresini göstermektedir. Eğer daha fazla ise aşağıda belirtilen süreler ilave edilir:

 • 4-6 plan, İlave 4 saat
 • 7 ve daha fazla plan, İlave 8 saat

Doküman ve Saha Denetim Süreleri

BRC, temel prensip olarak denetim süresinin %50’sinin doküman, %50’sinin saha denetimi olarak geçirilmesini belirtmektedir. Küçük işletmelerde saha denetimi, %30’dan az olmamak şartıyla düşürülebilir.

İlave Gönüllü Modüller

BRC,  bazı ilave modüllerin, BRC Gıda denetimi gerçekleştirilirken yürütülmesini destekler. Bu durumda, toplam denetim süresine zaman ilave edilir. Aşağıda modüller ve eklenmesi gereken saat gösterilmiştir.

 • GlobalG.A.P. Chain of Custody, En az 1 saat
 • Meat Supply Chain Assurance, 2-4 saat
 • AOECS Module for Gluten-Free Foods, 2-4 saat
 • FSMA Preventive Controls Preparedness, 2-4 saat

Diğer ilave süreler

Belgelendirme kuruluşu, denetimle ilgili oluşabilecek zaman ihtiyacı nedeniyle saat ilavesi yapabilir. Bunu denetim raporunda belirtir. Örneğin:

 • Üretim prosesinin karmaşıklığı
 • Fazla sayıda üretim hattı, aşırı büyük alanlar
 • İletişim zorlukları, dil farklılıkları
 • Önceki denetimde ortaya çıkan uygunsuzluk sayısı
 • Denetim sırasında ortaya çıkan ve detay denetim gerektiren durumlar
 • Ek lokasyonlar, farklı yerdeki depolama alanları veya farklı yerdeki merkez ofis denetimi

KAYNAK: Bu yazı, BRC tarafından 8 Ekim 2019 tarihinde güncellenen, BRC Global Standard for Food Safety Issue 8, “F806: Audit Duration Calculator” dokümanı esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın