BRC Ambalaj Standardında Temel Gereklilikler Nelerdir?

Bu yazıyı paylaş:
BRC Ambalaj Standardında Temel Gereklilikler

BRC Ambalaj standardında temel gereklilikler (Versiyon 6), belgelendirmenin yapılabilmesi için zorunlu maddelerdir. “Temel Gereklilikler(Fundamental Requirements) ilgili maddenin yanında yıldız ile gösterilir ve bunlarla ilgili uygulamaların olması zorunludur. Aşağıda bir örneğini görebilirsiniz.

BRC Packaging Temel Gereklilik
Örnek: Standart içinde “Temel Gereklilik” gösterimi

Temel gereklilikler, BRC Ambalaj standardına göre bir işletmenin “olmazsa olmaz“larıdır. Toplam 9 adet olan temel gerekliliklerin herhangi biri ile ilgili hiç uygulama yok ise, belgelendirme yapılmıyor. Aşağıda detayları bulabilirsiniz.

BRC Ambalaj Standardında Temel Gereklilikler

Bu 9 maddenin, fazla detaya girmeden neler olduğuna bakalım. Gri fonda belirtilenler, standartta ilgili madde başlığında yazan şartlardır.

1) Madde 1.1 : Üst yönetim taahhüdü ve sürekli iyileştirme

Kuruluş üst yönetimi Ambalaj Malzemeleri Global Standardı gerekliliklerinin uygulanmasına tamamen bağlı olduğunu gösterecektir.

Bu maddenin alt bölümlerinde, politikaların ve hedeflerin belirlenmesi, ürün güvenliği kültürünün geliştirilmesi, performans gözden geçirme gibi maddeler mevcut.

2) Madde 2.2 : Tehlike Analizi ve Risk Değerlendirme

Dokümante edilmiş bir tehlike analizi ve risk değerlendirmesi (HARA) bulunacak, ürün güvenliği ve yasallığını etkileyen tehlikeler tanımlanacak ve kontrol altına alınacaktır.

Bu bölüm (12 alt bölüm), Codex Alimentarius prensipleri ile uyumlu şartları belirtiyor. Ürün güvenliği ekibinin oluşturulması, ön gereksinim programları, ürün tanımları, akış diyagramları, tehlike analizleri, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi vb.

3) Madde 3.4 : Spesifikasyonlar

Hammaddeler, ara ürünler, bitmiş ürünler ve bitmiş ürünün güvenliğini, kalitesini veya yasallığını ve müşteri gerekliliklerini etkileyebilecek herhangi bir ürün veya hizmet için uygun spesifikasyonlar bulunmalıdır.

Bu madde, alt bölümlerinde spesifikasyonların hazırlanması, gözden geçirilmesi, uygunluk beyanlarının hazırlanması konularını içerir.

4) Madde 3.5 : İç Tetkikler

Kuruluşun, standardın ve uygulanabilir herhangi bir modülün gerekliliklerinin etkin bir şekilde uygulandığını iç denetimler yoluyla doğrulayacaktır.

Bu madde, iç denetim planının hazırlanması, denetim sıklığının belirlenmesi, denetçi yetkinlikleri ve periyodik saha denetimlerini kapsıyor.

5) Madde 3.6 : Düzeltici ve önleyici faaliyetler

Kuruluş, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek için sistemlerindeki ve süreçlerindeki hatalardan gelen bilgileri kullandığını gösterebilmelidir.

Uygunsuzlukların yönetimi, kayıt altına alınması, uygunsuzluk eğilimlerinin izlenmesi, kök neden analizlerinin uygulanması, bu maddenin içeriğinde olan konular.

6) Madde 3.11 : İzlenebilirlik

İşletme, hammaddeden son ürünün müşteriye sevkine kadar ya da tersi şekilde, izleme ve takip yapabilecektir.

Tesisin etkin bir izlenebilirlik sistemi olacaktır. Tüm ürün gruplarında, varsa taşeron hizmetler dahil izlenebilirliği, girdi tedarikçilerinden son ürüne ve tersi şekilde gerçekleştirilmesi ve test edilmesi gereklidir.

7) Madde 4.8 : Temizlik ve Hijyen

Uygun hijyen standartlarının sağlanması için temizlik ve hijyen sistemleri uygulanacak ve ürüne bulaşma riski asgariye indirilecektir.

Bu maddesinin altında birçok önemli alt madde bulunuyor. Detaylı temizlik planları, temizlik kimyasallarının uygunluğu, temizlik ekipmanlarının tanımlanması, patojen ortam izleme yönetimi vb.

8) Madde 5.4 : Proses Kontrol

Süreç boyunca operasyonların etkin kalite güvencesini sağlamak için dokümante edilmiş prosedürler, çalışma talimatları ve süreç spesifikasyonları mevcut olacaktır.

Ürün hatalarının tanımlanması, baskı operasyonlarının kontrolü, proses başlangıç kontrolleri, ürün değişim kontrolleri gibi konular bu başlık altında yer alıyor.

9) Madde 6.1 : Eğitim ve Yetkinlik

Kuruluş, ürün güvenliğini, yasallığını ve kalitesini etkileyen işleri yapan tüm personelin, faaliyetleriyle orantılı olarak yeterince eğitilmesini, desteklenmesini ve görevlerini üstlenmek için yetkin olmalarını sağlayacaktır.

Tüm personelin, (geçici personeller ve taşeronlar dahil) işe başlamadan önce gerekli eğitimlerden geçmesi gerekiyor.  Kuruluş, personelinin ihtiyacı için bir eğitim programı hazırlamalı, dokümante etmeli ve kayıtlarını tutmalıdır.


Temel gereklilikler ile ilgili konuların özetini okudunuz. Standardın tamamını detaylı okuyarak daha fazla bilgi edinmenizi öneririz. BRC Ambalak standardının 6. versiyonuyla birlikte gelen değişiklikleri görmek için aşağıdaki yazımızı inceleyebilirsiniz:

https://www.gursahakman.com/brc-ambalaj-versiyon-6/

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın